Charina Knutson

Crazy höst
Ojoj. Den här hösten har verkligen varit intensiv för mig, och utflyktandet har fått stå tillbaka. Varje helg har handlat om att jobba med tre olika flyttar, som alla ska vara genomförda till nyår, samt skriva klart min licentiatuppsats i arkeologi, som också ska vara färdig till årsskiftet. Nu börjar alla projekten komma i hamn och en ny vår för utflykterna kan skönjas! Nu i mellandagarna har vi värmt upp med lite snöbollskrig :-) Dagsljuset lämnar lite övrigt att önska fortfarande, men det blir bättre snart!