Charina Knutson

Staare 2018
Samernas nationaldag infaller den 6 februari och i år firades den alldeles speciellt. Det är nämligen 100 år sedan det första samiska landsmötet i Sverige, där samerna först började formulera och formera sig för att kämpa för sina rättigheter. Minnet av landsmötet kommer att firas hela 2018 under projektnamnet Staare 2018 (Staare är det sydsamiska namnet på Östersund).
Men i dag var det förstås extra högtidligt! Jag åkte hem och hämtade barnen på fritids så att vi skulle kunna dela upplevelsen. 16.15 samlades alla som ville i badhusparken - vi var väl kanske 200 personer och fyra renar! Renarna tog täten och vi tågade upp till Rådhuset där nationaldagsceremonin skulle äga rum. Cecilia Persson var underbart berättande och jojkande konferencier. Ceremonin inleddes med körsång, så vackert!
I vimlet träffade vi Jerker Bexelius. Han är chef för Gaaltije, sydsamiskt kulturcentrum i Östersund, som i projektform ansvarar för hela jubileumsåret. (Ursäkta bildkvaliteten, det var skymningsmörkt och svårfotograferat.)
Vi hade samiska flaggor som gick att hämta ut på Östersunds bibliotek i förväg.
Kulturminister Alice Bah Kuhnke höll ett tal där hon uttryckte frustration över hur den svenska staten har behandlat och fortfarande behandlar samer och samefrågor. Inga konkreta förslag till förändring, dock.
En av den här bloggens principer är ju att tipsen ska vara möjliga för läsarna att upprepa. Just den här dagen var ju lite speciell, men samerna firar nationaldag varje år, och framför allt pågår det massor av bra aktiviteter under hela jubileumsåret. Ta chansen att delta i någon av dem och vidga ditt vetande om Sveriges urfolk! Aktuellt program finns hela året på hemsidan staare2018.se