Charina Knutson

Pilgrimskällan i Pilgrimstad
Kan ni historien om Olav den helige? Den norske kungen som försökte kristna norrmännen, drevs på flykt österut 1028, men återvände med en stor bondehär och dog i slaget vid Stiklestad 1030? Återtåget skedde genom en landstigning vid nuvarande Selånger och vidare till fots genom Medelpad och Jämtland. Efter Olavs död blev han Nordens första helgon, och hans färdväg blev pilgrimsleder till Nidarosdomen i Trondheim.
Längs pilgrimslederna växte rastplatser och källor fram, ofta med myter och mystik runt. Pilgrimstad, 3,5 mil sydöst om Östersund, fick till och med sitt namn efter rastplatsen. Källan där ansågs ha helbrägdagörande egenskaper.
I går åkte vi dit och tittade lite! Det ligger helt nära E14 och ändå hade jag faktiskt aldrig svängt upp förut.
Följ skyltning mot Biskopsvallen.
Och sväng in på Pilgrimsvägen!
Då kommer ni till en hel liten park som är uppbyggd kring källan. Marken är vattensjuk och enligt Wikipedia är källan fortfarande Pilgrimstads huvudsakliga vattentäkt.
Här finns en fin liten timrad byggnad, Pilgrimernas hus, där man kan slå sig ner på fina fårskinn eller skriva sitt namn i gästboken.
Ute i parken finns sedan själva källan. Den springer verkligen upp ur marken, så fint!
Vattnet samlas i en liten fördämning. En skopa finns för den som vill prova att dricka.
"Pilgrimskällan. Vila vid denna källa efter Din Vandringsdag. Lova Herren i Höjden. Han är Din Vandringstav."
Märket under skylten är Olavskorset som märker ut pilgrimslederna. Man kan gå in och se hur lederna sträcker sig till exempel på pilgrimsleder.se
Vi tog ett äpple och funderade på hur vi skulle vilja vandra. Om det var pilgrimslederna skulle barnen föredra att avverka sträckorna på kickbike - jag vet inte om man kommer i tillräckligt meditativt tillstånd då, men antagligen! Vi pratade också om att det vore coolt att vandra genom hela Sverige, och diskuterade livligt huruvida man borde börja vid Treriksröset och gå söderut eller vid Smygehuk och gå norrut. Vad skulle ni föredra?