Charina Knutson

Ådalsbyn
I helgen var det dags för en utomläns-utflykt igen. Vi var hos min mamma i Sollefteå och solen sken och vi tog en fin promenad till Sollefteås hembygdsgård som heter Ådalsbyn.
Det var egenligen stängt, men Sollefteå Hembygdsförening hade arbetshelg så det var lite folk där ändå. De röjde sly och högg ved och gjorde allmänt fint. Snälla var de också, och låste upp några av husen till oss. Strinnegården till exempel, en parstuga från 1700-talet med uppmöblerade rum.
Huset de kallade Verkstaden låste de också upp.
Här fanns utställningar av äldre modell. Temana kretsade kring järnframställning (med föremål från Sollefteå bruk), hantverk, fiske, boskapsskötsel och slöjd.
Några samiska föremål fanns också, som den här bärbara vaggan - gierhkeme på sydsamiska - ett barmkläde och några tennbroderier. Dem skulle man vilja veta mer om!
De medlemmar som var där och arbetade berättade att sommaren 2021 hade varit riktigt bra ur besökssynpunkt. I alla fall bättre än 2020, då man ställde in det mesta. I år hade föreningen kunnat hålla serveringen öppen några dagar i veckan, det hade arrangerats friluftsgudstjänst och musikunderhållning, och jag vet att många föreningar har hållit sina årsmöten på dansbanan, som ju har tak men inga väggar och därför lämpar sig för utomhusmöten. Till helgen blir det Hemslöjdens dag på lördag och skördemarknad på söndag. Så härligt att den här typen av aktiviteter kan få komma igång igen! Ådalsbyns aktiviteter hittar man på föreningens hemsida.